Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projek
„DOSTAVBA VÝROBNÍHO PROVOZU GK-MONT S.R.O.
OBJEKTEM VÝROBNĚ SKLADOVACÍ HALY“
Č.J.GK2016/01
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je vybudování nové moderní výrobně-skladovací haly, a to nahrazením stávajicích stavebně-technicky nevyhovujicích objektů.
Rozšířením výrobně-skladovacích kapacit dojde k posílení konkurenceschopného postavení společnosti na trhu.

 

 
 
Logo EU Logo EU
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ozvačení projektu EU u vstupu do budovy
Ozvačení projektu EU u vstupu do budovy
Ozvačení projektu EU u vstupu do firmy
Ozvačení projektu EU u vstupu do firmy
Horní pohled na novou budovu a přestřešení
Horní pohled na novou budovu a přestřešení
Vnitřní pohled
Vnitřní pohled
Pohled na sekční vrata a vstup do budovy
Pohled na sekční vrata a vstup do budovy